ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Εξωτερικές περσίδες Νέες Τεχνολογίες

Εξωτερικές περσίδες Νέες Τεχνολογίες

Εξωτερικές περσίδες Νέες Τεχνολογίες

Αναπτύσουμε νέες τεχνολογίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής για τις εξωτερικές περσίδες.

Τόσο για ανακαινήσεις όσο και σε νέα κτίρια, τα συστήματα σκίασης μας μπορούν να εφαρμοστούν στην πρόσοψη οποιουδήποτε κτιρίου.

Με τις εξωτερικές περσίδες έχουμε την βέλτιστη διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Αναβαθμείστε και απολαύστε την ποιότητα στην καθημερινότητά σας.

Εξασφαλίστε την μέγιστη εξοικονόμιση ενέργειας, με τις εξωτερικές  περσίδες.

Εξωτερικές περσίδες Νέες Τεχνολογίες

Πιστοποιήσεις

Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97