ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
Σύστημα άμεσης ανάσυρσης λόγω έκτακτης ανάγκης
Για την ασφάλεια σας

Σύστημα άμεσης ανάσυρσης λόγω έκτακτης ανάγκης, με μπαταρία

Σύστημα άμεσης ανάσυρσης λόγω έκτακτης ανάγκης, με μπαταρία

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι εξωτερικές περσίδες ανασύρονται εξαιρετικά γρήγορα με ταχύτητα 1 μέτρο/sec.

Η ταχύτητα με την οποία ανασύρονται οι εξωτερικές περσίδες, με την βοήθεια του συστήματος άμεσης ανάσυρσης με μπαταρία, αντιστοιχεί στον ελάχιστο χρόνο ανοίγματος μίας αυτόματης πόρτας  σύμφωνα με DIN 18650-1.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και με διακοπή ρεύματος, η λειτουργία του συστήματος άμεσης ανάσυρσης με τη βοήθεια μπαταρίας, μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε χειροκίνητα με το πάτημα ενός διακόπτη, είτε αυτόματα με τη βοήθεια αισθητήρων.

Για λόγους ασφαλείας η  εξωτερική περσίδα θα ξανακατέβει στην αρχική της θέση μόνο εφόσον πατηθεί ο κατάλληλος διακόπτης.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πιστοποιήσεις

Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97