ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Ασύρματα συστήματα αυτοματισμού

Ασύρματα συστήματα αυτοματισμού

Ασύρματα συστήματα αυτοματισμού

 

Τα ασύρματα συστήματα αυτοματισμού EWFS και WMS της WAREMA σας δίνουν την δυνατότητα  να επεκτείνετε τον αυτοματισμό του κτιρίου σας χωρίς  οικοδομικές επεμβάσεις μεγάλου κόστους. 

Εύκολα  και αξιόπιστα, μέσω εξαρτημάτων που λειτουργούν με τη φιλοσοφία plug and play.

Το σήμα  μεταδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις.

Ιδανικά για κάθε κλίμακας ανακαίνιση.

Ασύρματα συστήματα αυτοματισμού

Πιστοποιήσεις

Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97