ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
Kit αυτόνομης παροχής ενέργειας έκτακτης ανάγκης
Ασφάλεια ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Kit αυτόνομης παροχής ενέργειας έκτακτης ανάγκης

Kit αυτόνομης παροχής ενέργειας έκτακτης ανάγκης

Ασφάλεια για κάθε σύστημα σκίασης

Το Kit αυτόνομης παροχής ενέργειας έκτακτης ανάγκης,  αποτελεί την λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος σκίασης σας, όταν υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποτελείται από μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS) και τη μονάδα ελέγχου κινητήρα (κιτ τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης MSE). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι εγγυημένη η αυτόματη και ασφαλής  ανύψωση έως και τριών συνδεδεμένων προϊόντων σκίασης  με μοτέρ 230 V.  Εντός πέντε λεπτών από την αποκατάσταση της ομαλής παροχής ρέυματος, το σύστημα σκίασης μπορεί να λειτουργήσει κανονικά όπως και πριν.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πιστοποιήσεις

Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97