ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
Αργή περιστροφή φύλλων
Για μεγαλύτερη ακρίβεια θέσης περιστροφής

Αργή περιστροφή φύλλων

Αργή περιστροφή φύλλων

Αργή περιστροφή  σημαίνει μειωμένη ταχύτητα περιστροφής φύλλων περσίδων στον άξονα τους. 

Ο χρόνος περιστροφής είναι 3 φορές πιο αργός από αυτόν μίας συνηθισμένης εξωτερικής περσίδας.

Η αργή περιστροφή φύλλων για τις εξωτερικές περσίδες, δίνει την δυνατότητα για μία εξαιρετικά ακριβή γωνία κλίσης των  φύλλων.

Μαζί με την χρήση συστήματος αυτοματισμού, η αργή περιστροφή συμβάλλει στην αειφορία του περιβάλλοντος, αυξάνοντας σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πιστοποιήσεις

Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97