ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
Ρόλερ κασέτας με μηχανισμό ZIP
Μέγιστη Σκίαση

Ρόλερ κασέτας με μηχανισμό ZIP

Ρόλερ κασέτας με μηχανισμό ZIP

100% συσκότιση με την χρήση των κατάλληλων υφασμάτων.

Κανένα κενό μεταξύ υφάσματος και  οδηγού (zip).

Άνετη και εύκολη λειτουργία με  μοτέρ.

Μέγιστες διαστάσεις Μέγιστο πλάτος 1500 χιλ. μέγιστο ύψος 2000 χιλ.
Πεδίο εφαρμογής Εσωτερική σκίαση, προστασία από την αντηλιά και οπτική απομόνωση
Λειτουργία με Αλυσίδα ή μοτέρ

Πιστοποιήσεις

Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97