ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
Σκίαση διαφώτιστης οροφής με εσωτερικά οριζόντια ρόλερ
Λειτουργικό και απλό

Εσωτερικά οριζόντια ρόλερ

Εσωτερικά οριζόντια ρόλερ


Ολοκληρωμένη και επιτυχημένη σκίαση. 

Ευέλικτη διαχείρηση της ηλίασης του εσωτερικού χώρου, έλεγχος της άνεσης και προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Είναι δυνατή ,κάθετη, οριζόντια ή κεκλιμένη εγκατάσταση.

Άνετη λειτουργία με ηλεκτρική κίνηση.

Μέγιστες διαστάσεις Μέγιστο πλάτος 2700 χιλ. μέγιστη προβολή 3000 χιλ. μέγιστο εμβαδό 8,1 μ2
Πεδίο εφαρμογής Οριζόντιο εσωτερικό ρόλερ για τον έλεγχο του ηλιακού φωτός, της αντηλιάς και το σημαντικότερο προστασία της ιδιωτικής μας ζωής. Κάθετη, οριζόντια ή κεκλιμένη εγκατάσταση
Κίνηση 230-volt μοτέρ

Πιστοποιήσεις

Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97